Pasteurelóza králíků

19.06.2015 18:56

Jedná se o velmi nakažlivé bakteriální onemocnění, které se přenáší přímým i nepřímým kontaktem. Původcem je G- mikroorganismus Pasteurella multocida. Tento mikroorganismus je velice často uváděn jako původce celé řady multifaktoriálních onemocnění s různou razancí a postižením různých orgánových systémů. U jedinců, kteří onemocnění prodělali se vytváří velmi slabá imunitní odpověď, která nezabrání opakovaným infekcím tímto původcem. Z nákazového hlediska je nutné zmínit skutečnost, že 30-90 % jedinců může být nositeli infekce.

Klinické příznaky

Díky systémovým poškozením je klinika tohoto onemocnění velmi pestrá a výrazně se liší dle postiženého orgánu. Pro snažší popis onemocnění se zmíníme o nejčastějších orgánových onemocněních: 
1) Rýma králíků: akutní až chronické onemocnění sliznice dýchacích cest, serózní až hnisavý výtok z nosu a očí (infekční conjunctivitis pasteurelového typu) spolu s kontaminací předních končetin díky svědění a otírání obličejové části, doprovodným příznakem je kašel a sípání, velmi často dochází ke komplikaci ve formě zápalu plic (pneumonie). Na onemocnění se velice často spolu s Pasteurelou podílejí i jiné m.o. jako Pseudomonas, Staphylococcus a Streptococcus.
2) Pneumonie: často se jedná o následnou komplikaci infekce horních cest dýchacích, tento stav vede obvykle k úhynu do 1 týdne po objevení se prvních příznaků - neochota přijímat potravu, těžké dýchání, horečka 40°C, hlenohnisavý výtok z nosu, etc. jako komplikující spolumikroorganismy lze diagnostikovat Klebsiella, Bordetella, Staphylococcus
3) Zánět středního a vnitřního ucha: tvz „Wry neck“ zde infekce proniká skrze Eustachovu trubici do středního nebo vnitřního ucha a vyvolává typické příznaky pro toto dráždění – třepání hlavou, stáčení hlavy do stran díky nahromadění hnisu a zánětlivého výpotku v těchto místech.
4) Abscesy: mohou vznikat na různých částech těla u všech věkových kategorií, velice často se jedná o smíšené infekce při níchž je kultivace pozitivní i na Pasteurellu. Startem těchto ložisek bývají velice často drobná poranění vzniklá mezi jedinci. Po prolomení obranné bariéry dochází ke komplikaci ve formě celkové sepse. I včasné ošetření abscesů s dobrou terapií není zárukou nemožnosti opakovaného onemocnění.
5) Infekce genitálií: jedná se o akutní až chronické onemocnění pohlavního traktu především dospělých samic, po prodělání onemocnění dochází k trvalé sterilitě a neplodnosti, vedle výtoku z rodidel a různého stavu poškození zdravotního stavu je procento úhynu dosti vysoké, u samců se tento typ infekce projevuje zvětšením varlat a výtokem z močové trubice, zánět prostaty a semenných váčků je znakem kompletizace poškození celého močo-pohlavního aprátu. I zde se jedná velice často o smíšené bakteriální infekce.
 
Patologický nález

Pro pestrost a různé poškození se patologicko anatomický nález velmi liší a je dán poškozením jednotlivých orgánových struktur.
 

Terapie
Aktuální a doporučované kromě preventivní péče (hlavně velkochovy zásady zoohygienického odchovu, DDD, ect.) lze v malochovu zahájit včasnou atb terapii (enrofloxacin, potencované sulfonamidy, dep. PNC), kontrolovanou bakteriologickým vyšetřením a ověřováním momentální atb citlivosti původce či původců. Doplňující medikace dle orgánového poškození, včetně chirurgické ošetření abscesů je součástí léčby tohoto onemocnění.
 
Prevence
V soušasné době je na trhu vakcina proti Pasteurellose PASORIN OL inj v doporučovaném vakcinačním schématu: 4-7-10 týden stáří jedince s pravidelnou revakcinací po 6 měsících . Důsledná hygiena odchovu a akceptace zoohygienických podmínek je samozřejmostí.

 

autor MVDr. František Zahrádka