ZO ČSCH Česká Skalice

24.02.2024

JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA králíků, holubů a drůbeže, která se koná v areálu ČSCH v České Skalici – ul.Jiráskova 882, dne 24.2.2024

Výstavní podmínky:

1) obeslání výstavy – lze všemi čistokrevnými a chovnými rázy králíků, drůbeže a holubů.

2) přihlášky na výstavu – čitelně vyplněné zašlete nejpozději do 16.2.2024 na adresu: Lenka Černá, Jiráskova 403, 552 03 Česká Skalice, tel.: 777 225 367, e-mail: drahovzalova.lenka@post.cz

3) veterinární podmínky – vystavovatelé zodpovídají za zdravotní stav zvířat a podle veterinárního zákona § 4, odst. 1, písm.C je chovatel povinen bránit vzniku šíření nákaz a onemocnění zvířat. Pozor i rýma je nemoc. Nemocná zvířata nebudou na výstavu přijata. Veterinární dozor zajišťuje veterinární lékař.

4) prodej zvířat – u prodejných zvířat uveďte požadovanou cenu. Kupní cena bude rovná ceně požadované, navýšené o 10%, které připadnou pořádající ZO. Prodaná zvířata budou ihned vydána.

5) doručení zvířat a poplatky – pouze osobně ve čtvrtek 22.2.2024 od 16.00 do 18.00 hodin. Při příjmu zvířat zaplatí každý vystavovatel poplatek 70Kč, za který obdrží volný vstup na výstavu a katalog s oceněním. Zůstatek peněz bude použit ve prospěch chovatelství. Drůbež musí být zvážena. Rodokmen prodejných zvířat předejte při příjmu zvířat.

6) posouzená zvířat – posouzení proběhne ve čtvrtek 22.2.2024 bez přítomnosti veřejnosti a proti výroku posuzování není odvolání. Na výstavě budou vystavena a posouzena všechna zvířata, avšak při malém počtu obeslaných zvířat může dojít ke změně a daná kategorie zvířat se posuzovat nebude.

7) ručení – výstavní výbor ručí za správné krmení a ustájení, nikoliv za úhyn během přepravy a po výstavě. Za ztrátu nebo úhyn během výstavy ručíme max. částkou do 300,- Kč/kus.

8) případné změny – si vyhrazuje výstavní výbor v zájmu výstavy.

9) výstavní kategorie – králíci (K4, K2+2, J), holubi (V4-max.6ks), drůbež (1, 1+1, 1+2)

Výstava bude otevřena: Pátek 23.2.2024 od 8.00 do 13.00 hodin pro školy

Sobota 24.2.2024 od 8.00 do 17.00 hodin pro veřejnost

Slavnostní vyhlášení výsledků – proběhne v sobotu 24.2.2024 v 17 hod

Peníze za prodaná zvířata, výdej zvířat a rodokmeny neprodaných zvířat – proběhne v sobotu po vyhlášení výsledků za přítomnosti pořadatele.

V sobotu se uskuteční výkup sušených králičích kožek, prodej kuřic a chovatelských potřeb.

TELEFONÍ ČÍSLO:

777 225 367

MAPA: