Český strakáč

09.08.2021

Český strakáč je naše nejstarší plemeno králíků, které má za sebou bohatou minulost a je i v současnosti neustále šlechtěno, aby bylo zachováno v co nejlepší kvalitě a v co nejvíce barevných rázech i pro další generace chovatelů.  

zdroj: www.kralicinaprodej.cz

Český strakáč je v současné době nejvíce zastoupen v rázu černý a je k vidění i v dalších barevných rázech na mnoha výstavách u nás i v zahraničí.

Český strakáč vznikl v době, kdy postupně vyprchávalo opojení velkými náročnými plemeny králíků a chovatelé začali vyhledávat plemena menší a skromnější.

Aby bylo možno udržet plemeno v dobré kvalitě, je potřeba, aby bylo stále více poctivých, trpělivých chovatelů - zájemců o čistokrevný chov. Mnoho rázů tohoto králíka je na pokraji vyhubení, v ČR se již nechovají. Základní variantou je černobílý strakáč, který se chová u většiny chovatelů tohoto plemene. Plemeno ČS je evidováno v Evropských genových zdrojích králíků.

Uznané barevné rázy:

V rámci barvy kresby jsou uznány barevné rázy: divoce zbarvený, divoce zbarvený ohnivý, železitý, divoce modrý, divoce havanovitý, černý, modrý, havanovitý, marburský, rys, žlutý, červený, činčilový, činčilový modrý, durynský, izabelový, luštič, zemplínský, pastelový a dále tříbarevný (černožlutý ČS čž, modrožlutý ČS mž, havanovitěžlutý ČS havž a marburskožlutý ČS maž).

Tělo je mírně zavalité, válcovité, se širokou hrudní i pánevní partií. Postoj je polovysoký, na silných, vzpřímených, zeširoka postavených hrudních končetinách. Hlava je kulatá, široká v čele i nose. Hlava králic má jemnější stavbu. Krk je silný, krátký, neznatelný. Uši jsou pevné struktury, se silným základem, u sebe nesené, dobře osrstěné, lžičkovitě otevřené, na koncích zaoblené, s délkou 10,0 - 11,0 cm.

Standardní strakáči jsou heterozygoti se sestavou alel Kk. Ve vrhu se kromě standardních heterozygotních strakáčů objevují i nestandardní homozygoti - černí "kominíci" a téměř bílí "mlynáři". Jestliže použijeme k plemenitbě zvířat černých a bílých, dostaneme všechno potomstvo v typu strakáčů. Zda budou mláďata vhodná k chovu se pozná hned při narození mláďat. Mlynáři nemají výraznou kresbu a jsou menší než kominíci a strakáči. Český strakáč je po všech stránkách krásné a elegantní plemeno, které stojí za obdiv a chov.

ČS je dobrý jatečný králík. Vzhledem k tomu, že je to kresebné plemeno, je jeho chov pro začátečníka poměrně náročný.

Již roku 1913 byl v založen Klub chovatelů českých strakáčů, který se však pro nedostatek funkcionářů za první světové války rozpadl. V roce 1933 vznikl Klub pro zušlechťování českého strakáče v Praze, který funguje doposud. 

Inzeráty na toto plemene naleznete ZDE.