Životní potřeby

02.10.2019

Než se seznámíte s tím, v čem a kde je možné králíky chovat, musíte vědět, co našim ušákům prospívá a co jim naopak bude vadit. Abychom se hned v začátcích našeho chovu nedostali do maléru, seznámíme se se základními životními potřebami.

Kromě pravidelného napájení, krmení a kontaktu s chovatelem jsou to tyto věci:

  • světlo
  • sucho
  • čistý a čerstvý vzduch
  • čisté a klidné prostředí

Samozřejmě se seznámíme i s tím, čeho se musíme v našem chovu vyvarovat, co králíkům škodí a co by hned v našich začátcích králíky přinejmenším poškodilo:

  • vlhko
  • průvan
  • prach
  • hluk

O světle není nutné se téměř bavit - králík stejně jako ostatní zvířata světlo potřebuje ke správnému fungování organismu a dobrému zdravotnímu stavu. Tento požadavek obvykle každý jednoduše splní, jen málo lidí "chová" králíky ve sklepě nebo na půdě, kde je celý den tma. Nepleťte si však světlo a slunce, v tom je zásadní rozdíl. přímé a hlavně silné sluneční záření králík nesnáší.

Druhý bod považuji za velice důležitý! Pokud pod sebou králík nemá sucho a namísto toho žije ve vlhkém prostředí, na vlhké podestýlce, zaděláváme si na velký problém. Vlhko je živná půda pro celou řadu nemocí, z nichž asi nejvíce vyčnívá kokcidióza. Z tohoto důvodu musíme dbát, aby v kotci bylo relativní sucho.

Dalšímu bodu se vyhne každý, kdo bude králíky chovat ve venkovních králíkárnách - v takovém případě je čistý a čerstvý vzduch samozřejmostí. Naneštěstí řada chovatelů drží králíky v různých zahradních domcích, chlívech, stodolách a dalších objektech, které jsou hůře větratelné. Zvolíme-li také takový způsob ustájení, je nezbytné přizpůsobit tomuto způsobu i tuto podmínku. Zároveň však nesmí být v objektu průvan, na který králíci velmi trpí a který opět vede ke zdravotním neduhům. Se špatným větráním souvisí i prach, což je další, nicméně ne tak závažný problém.


Posledním bodem je čisté a hlavně klidné prostředí. To první zařizujeme průběžné tím, že vykydáme kotce, avšak na klid musíme myslet ještě před tím, než se rozhodneme, kde budeme králíky chovat. Máte v úmyslu postavit králíkárnu v blízkosti hlavní silnice, kde jezdí kamiony? Chcete je držet ve stodole, kde budete zároveň řezat na cirgulárce? Prosím, ale nepočítejte s tím, že se Vám chov bude bůhvíjak dařit! Dle mého názoru patří králík spíše k plachým druhům zvířat, lecco ho dokáže vyděsit. Kupříkladu březí samice můžou příčinou velkého hluku potratit, kojící samice rozhrabat nebo rozdupat hnízdo a u mladých ve vývinu může snadno vlivem nadměrného stresu dojít k oslabení imunity a vzplanutí nejrůznějších zažívacích problémů.

Je třeba dodat, že úplně všem negativním vlivům se dá předejít vhodnou konstrukcí a zvolením ideálního stanoviště. Záměrně jsem ale neuvedl teplotu. Králík je velmi odolné zvíře, v zimě vydrží i teplotu hluboko pod bodem mrazu za předpokladu zajištění ideálních podmínek. Horší je situace v létě, kdy dle mého mínění králík při vysokých teplotách trpí (více v dalších kapitolách).

Věřím, že Vám nastínění životních potřeb, které králík bezvýhradně potřebuje pro zdárný vývin a spokojený život, pomůže při rozhodování, kam králíkárnu umístíte.