Dravčíkovitost

26.11.2019

Jedná se o parazitární onemocnění kůže způsobené roztočem Cheyletiella parasitivorax. V praxi se někdy používá termín "chodící lupy". Při pečlivém pozorování srsti postiženého jedince lze totiž pouhým okem zaznamenat pohyb šupinek kůže, pod kterou se nacházejí pohybující se dravčíci. Samičky dospělých roztočů kladou vajíčka do srsti hostitele, z vajíček se vyvinou larvy a během 3 týdnů noví dospělci. Dospělí roztoči jsou přenášeni přímým kontaktem s nemocným jedincem. Samičky dravčíků mohou přežívat i několik dní mimo hostitele a naklást zde vajíčka. Zvířata se tedy mohou nakazit i z kontaminovaného prostředí (podestýlky).

Dravčíci způsobují podráždění kůže, zejména podél zádi. U infikovaných jedinců dochází k výraznějšímu vypadávání srsti, mohou se objevit i olyselá ložiska. Na hlavě a hřbetě nacházíme zarudlé, holé plochy kůže se šupinami (tvorba lupů), objevuje se celotělová svědivost a někdy ztluštění kůže. Někteří postižení králíci nemusejí vykazovat žádné klinické příznaky.

Pro zachycení roztočů na srsti a kůži se používá průhledná lepící páska, kterou nabereme kožní šupiny a následně prohlížíme pod mikroskopem. Pro zvýšení záchytnosti parazitů je vhodné udělat hluboké kožní seškraby. Nález roztočů v trusu při flotačním vyšetření je dán olizováním srsti.

Léčba spočívá v podkožní aplikaci ivermektinu ve dvou až čtyřech dávkách co 14 dní. Lze také použít v týdenních intervalech zásyp či sprej s obsahem pyretrinů či karbarylu. Občas se používají i koupele s obsahem síry.

C.parasitivorax přetrvává ve vnějším prostředí déle než většina jiných roztočů. Proto je potřeba ošetřit i chovná zařízení, která mohou sloužit jako zdroj infekce. Lze použít insekticidní přípravky na bázi pyretroidů používané k likvidaci blech, je však potřeba delší a opakovaná expozice než u ostatních druhů zvířat. U králíků je nutné se vyvarovat použití fipronilu. Velmi opatrně je třeba postupovat u těžce nemocných a obézních králíků. Popsány jsou i případy úhynu. Příležitostně mohou tito roztoči postihnout i jiná zvířata a člověka.

autor Ivona Musialková