Králičí kotce a jejich počet

03.10.2019

Snad každý zná základní bytovou jednotku králíků v drobnochovech - kotec, ve kterém může přebývat jak jeden, tak i více králíků. Každá králíkárna má určitý počet kotců. Nejčastější jsou dvoupatrové králíkárny se čtyřmi či šesti, nebo třípatrové se šesti či devíti kotci. V takovýchto stavbách jsou většinou kotce stejně velké a je tudíž jedno, jaká kategorie králíků v něm bude přebývat.


Jaké rozměry kotců zvolit?

Máme-li ale ke králíkům dobrý vztah a nevidíme v nich pouze nedělní oběd, měli bychom každé kategorii dopřát podmínky, které si zaslouží. Je jasné, že samec bude mít rozdílné nároky na plochu, než samice s osmi mláďaty! Proto se nejdříve seznámíme s minimálními rozměry kotce:


Takovéto rozměry doporučuji pro chovné samce, mladé chovné kusy před výstavou či plemenitbou nebo odchov menšího počtu kusů (3-4) do stáří cca čtyř měsíců. Zmíněným kategorím by měl takto velký prostor stačit.

Naopak u březích samic, čekajících mladé, a u samic s odchovem, je nutné k délce trochu přidat. Dovedete si snad v jednom a téže kotci, ve kterém přebývá samec, představit samici s osmi kilovými králíky? Já tedy těžko! Velikost kotce musíme tedy přizpůsobit tak, aby tento počet mladých králíků vydržel se samicí do druhého měsíce stáří, kdy je nejpozdější doba k odstavu. Proto doporučuji kotce pro samice s odchovem dělat co se délky týče minimálně o 50% delší. Zde je také možné vykrmovat větší počet králíků.

Líbí se Vám tato králíkárna? Stačí kliknout na odkaz a můžete mít tuto králíkárnu doma!

Pro velkochovatele i malé pěstitele králíků je vhodná tato králíkárna se čtyřmi kotci, která disponuje celkovým rozměrem 140 cm na šířku, 150 cm na výšku a 100 cm na hloubku. Králíkárna je vyrobena z přírodních materiálů, smrkových prken nebo palubek. Venek králíkárny je hoblovaný. Dvířka jsou vyrobena z králíkářského nebo bodového pletina a celá králíkárna disponuje střešní krytinou - lepenkou ipou nebo posypem se spádem střechy dozadu s odtokovou drážkou. Rozměr kotce šířka 65 cm, hloubka 65 cm, výška 55 cm

Na co myslet?

Takovou vychytávkou, jak se vyhnout výrobě či nákupu větších kotců je vysunovací božní stěna, kdy stěnu vytáhneme a spojíme tak dva kotce v jednom patře vedle sebe. Ale to bychom již odbočili a dostali se ke konstrukci králíkárny jako takové.

Obecně se dá říci, že velikost kotce není zásadním problémem. Asi nikoho nenapadle nacpat belgického obra, což je největší plemeno na světě, do kotečku určeného pro zakrslíky! Jde pouze o logický úsudek. Chybí-li někomu, doporučuji navštívit některého chovatele v okolí a omrknout a přeměřit jeho králíkárnu. Třeba Vám sám doporučí výrobce nebo postup při výrobě.

Uslyšíte od něj, že hloubku byste měli volit takovou, abyste dosáhli na zadní stěnu kotce, což pomáhá při vyndávání ušáků ven, a výšku odhadnout podle velikosti plemena, které se chystáte chovat. Dále si jistě postěžuje, že špatně seřízl konec podlahy kotců, která má vzadu přečnívat min. o pět centimetrů, aby výkaly stékaly přímo na zem a ne jako jemu po stěně králíkárny (značně nehygienické, dochází k rychlejšímu opotřebení dřeva). Na návštěvě u staršího chovatele si zřejmě vyslechnete i pár vět o výšce králíkárny: "Proč já jen dělal třípatrovou králíkárnu?" Není vyjímkou, že chovatel zvolí model devítikotcovky (jako i já), kde je značně stížen přístup do spodních a horních kotců (shýbání a natahování), což někomu může vadit. Z dolního patra králíci během krmení často utíkají, v horním se naopak chovateli špatně chytají.

Kolik kotců je třeba?

Správný adept na chovatele nesmí zapomenout a podcenit počet kotců, které bude pro svou chloubu potřebovat. Jak se dopracovat k přibližnému množství kotců? Je to jednoduché! Víte-li, kolika samci a samicemi, resp. kolika chovnými kmeny (1 samec a 2 samice) budete disponovat, stačí pak vzít kalkulačku a počítat. Na každého samce počítejte jeden kotec, na každou samici pak kotce čtyry (jeden pro ní, další tři pro její odchov) a nakonec číslo zvyšte o 2-4 kotce pro případ potřeby. Výsledné číslo udává průměrný počet kotců, které jsou třeba pro zdárný chov. Pro ukázku - mám dva chovné kmeny (2 samce a 4 samice), což znamená 2 kotce pro samce, 16 pro samice a další 2 rezervní. Musím tedy disponovat dvaceti kotci. Neorganizovaný chovatel, kterému jde hlavně o masnou produkci, si možná vystačí i s menším počtem kotců (se třemi pro samici), ale musí daný prostor využít co nejefektivněji. Naopak pro vystavovatele je takový počet naprosto minimální, troufám si tvrdit, že spíše nedostačující. Průměrně se třeba středním plemenům rodí osm mláďat a za předpokladu, že by chovatel chtěl všechna mláďata vystavit, musí pro jedinou samici mít devět kotců, aby každé mláďě, resp. dospívající králík měl svůj vlastní životní prostor. Hrůza, co? Obvykle to však tak děsivé není, jelikož všechna mláďata nebývají hodna vystavení a navíc mladé samice můžou být ustájeny společně.

Myslím, že o kotcích jsem Vám řekl vše, co vím. Hlavně nepodceňte počet kotců a jejich rozměry, avšak nedělejte si s tím těžkou hlavu. Stačí vzít papír, tužku a kalkulačku, vše si nakreslit, spočítat a sečíst. Nebo se řídit výše uvedeným postupem...