Krmná technika-část č.2

04.10.2019

Teď se již konečně dostáváme ke krmné technice jednotlivých kategorií králíků. Pokud se Vám nezamlouvají granule, nezbývá Vám již nic jiného, než starý a dobrý chov, tak jak ho znáte z vesnic a z filmů. V takovém chovu můžete využít všechny krmiva, která jsme si představili v předešlých článcích, dokonce i granule, avšak ne kompletní, nýbrž doplňkovou krmnou směs. Kategorií králíků máme několik, se všemi jste se seznámili již ve článku o kompletní krmné směsi. Nyní si popíšeme krmení těchto kategorií z pohledu vidláka z vesnice!

V seznamu krmiv záměrně neuvádím...

... druh píce. Je jen na Vás, zda budete krmit senem, nebo zeleným.... množství píce, jelikož tu by měl mít králík stále.... vodu, která je v dostatečném množství samozřejmostí.... minerální doplňky, které každý může vyzkoušet dle vlastní rozvahy.

Zvířata mimo reprodukci

Tato kategorie králíků je, co se krmení týče, velice skromná a nenáročná. Naneštěstí taková zvířata máme v chovu jen přes zimu, kdy chovatel vzhledem k povětrnostním vlivům plemenitbu pozastaví a pokračuje až koncem zimy. Zvířata tudíž potřebují energii pouze na chod svého organismu, do ničeho "neinvestují".

Orientační krmné dávky pro střední plemena:

 • píce = postačí hrubá, delší, méně kvalitní (luční)
 • jádro = ječmen, 70 g
 • okopaniny = řepa, max. 300 g

Zvířata během reprodukce

V době, kdy v chovu probíhá připouštění, je nutné vydržovat králíky v co nejlepším stavu. Zesláblí, nebo naopak přetučnělí králíci do plemenitby nepatří. Je to logické - jen od zvířat v optimální kondici získáme kvalitní potomstvo. Samici musíme připravit na březost a následnou laktaci a samce na páření. Z těchto důvodů musíme provést změny v krmné dávce, a to směrem nahoru! Asi dva týdny před započetím plemenitby již začínáme králíkům přilepšovat, abychom je postupně připravily na dlouhou sezónu. Samcům i samicím zaměníme ječmen za oves, který má příznivé účinky na říji a kvalitu semene. Navíc řepu zaměníme za kvalitnější krmivo a snížíme jeho dávku.

 • píce = postačí hrubá, delší, méně kvalitní (luční)
 • jádro = oves, 100 g
 • okopaniny = mrkev, max. 200 g

Samice do konce 1. poloviny březosti

V první polovině březosti s krmnou dávkou oproti minulému období téměř nehýbáme. Chovatel často začne ihned po připouštění samici v dobrém rozmaru přilepšovat, avšak není to nutné. Plod se vyvíjí nejvíce až ve druhé polovině březosti.

 • píce = postačí hrubá, delší, méně kvalitní (luční)
 • jádro = oves, 110 g
 • okopaniny = mrkev, max. 200 g

Samice od začátku 2. poloviny březosti

Nyní je třeba začít samici pořádně krmit, aby měla dostatek živin pro vyvíjející se plody. Od nějakého 15. dne březosti začínáme postupně přidávat na kvantitě jádra tak, abychom dosáhli kolem 22. březosti maxima. Okolo 29. dne ubereme na jádru o poloviny.

 • píce = středně hrubá, kvalitnější (luční/jetel)
 • jádro = oves + ječmen, 150 g
 • okopaniny = mrkev + řepa, max. 300 g

Kojící samice

Laktujícím samicím musíme opět zabezpečit dostatečný příjem živin, aby byl co nejoptimálnější k jejich potřebě - tvorbě mléka. Tudíž předkládáme jak kvalitní píci, tak i dostatečné množství jádra a okopanin. Avšak na níže uvedenou dávku jádra přecházíme postupně, nejlépe v pěti dnech. Citelně zvýšíme množství řepy, která podporuje laktaci.

 • píce = jemná, středně dlouhá, kvalitní (luční/jetel/vojtěška)
 • jádro = oves + ječmen, 150 g (možno krmit ad libitum)
 • okopaniny = řepa, max. 500 g

Mláďata u samice do 3. týdne stáří

V potaz u kojících samic musíme vzít i mláďata, která samice živí. Jejich krmení není v prvních týdnech nijak obtížné - stará se o to samice. My jí pouze přidáme na jádru a to přibližně o 25 g/kus. Znamená to tedy, že samice s šesti mláďaty bude dostávat 150 g + 150 g jádra denně. Oněch 25g přidáváme postupně s přibývajícím věkem mláďat tak, aby plnou dávku dostávala samice 3. týdny po okocení.

Mláďata u samice od 3. týdne stáří

Nyní již mláďata vylézají z hnízda, pouštějí se do stravy, kterou jim předložíme. V této době musíme předkládat co nejkvalitnější a nejjemnější seno, avšak případnou vojtěšku zkrmujeme až od 5. týdnu stáří. Stejně tak uděláme úpravu v dávce jádra - místo směsi ječmene s ovsem zkrmujeme pouze oves. Mrkev podáváme v menších kouscích. Přidat můžeme ze začátku i ovesné vločky, popř. mléko.

Samozřejmě zachováme i dávku pro kojící samici, jen s výše uvedenou změnou v jádru (vysazení ječmene na úkor ovsa).

 • píce = jemná, krátká, co nejkvalitnější (luční/jetel/vojtěška)
 • jádro = oves, 40 g/kus
 • okopaniny = mrkev, 50 g/kus
 • ostatní = ovesné vločky, mléko

Králíci ve výkrmu

Do této kategorie patří dvě skupiny zvířat. Zaprvé vyřazené chovné kusy, které chceme zabít a zpracovat v kuchyni. Taková zvířata vyřadíme z plemenitby a alespoň 2-3 týdny je krmíme 150 g ječmene či kukuřice, popř. ad libitum.

Zadruhé, a to je podstatně zásadnější skupina, odstavená mláďata. Ta musíme postupně připravit na přijímání velkého množství krmiva, které zabezpečí co nejrychlejší a nejvyšší přírůstky. Avšak odstávčata jsou velmi rizikovou skupinou, často u nich propukají různé zažívají nemoci, nejčastěji kokcidioza. Proto ze začátku krmíme velmi opatrně.

Nejprve dva dny před odstavem snížíme dávku ovsa na minimum. Tu ponecháme ještě další dva dny po odstavu a až poté začneme s postupným zvyšováním. To by mělo probíhat přibližně dva týdny až na nějakých 50g. Dávku pak zvyšujeme tak, aby ke konci 90. dne stáří činila cca 80 g. V této době začneme přidávat do ovsa ječmen, aby do dvou týdnů byl poměr 1:1. Oves během měsíce zcela vytlačíme a kolem 120. dne stáří krmíme čistým ječmenem a ad libitní dávkou. K ječmenu již v této době můžeme přidat i kukuřici, popř. míchanici ze šrotu, pařených brambor, apod.

 • píce = jemná, středně dlouhá, kvalitní (luční/jetel/vojtěška)
 • jádro = uvedeno výše
 • okopaniny = mrkev + řepa, max. 100 g

Chovní králíci od 5. měsíce stáří

V pěti měsících jsou již mladé kusy pěkně narostlé (střední plemeno mývá okolo 3-3,5 kg) a můžeme si proto vybrat zvířata do chovu, u kterých musíme hlídat hmotnost. Chceme přeci nový chovný kousek, nikoliv ohromnou tučnou kouli na pekáč. Proto v této době zmírňujeme dávku jádra z ad libitní na níže uvedenou, popř. na takovou, aby králík po každém krmení neměl v krmítku ani zrníčko (sami si vyzkoušejte). Také přestaneme přidávat kukuřici, míchanice, ale podáváme směs ječmene s ovsem. Po dosažení optimální hmotnosti a dostatečném tělesném vývinu přejdeme na dávky určené zvířatům mimo reprodukci.

 • píce = středně hrubá, kvalitnější (luční/jetel)
 • jádro = ječmen + oves, 100g
 • okopaniny = mrkev + řepa, max. 200 g

Prosím, výše uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Z vlastní zkušenosti vím, že držet se striktně nějakých předpisů nemá valný smysl. Každý chovatel časem pozná, kolik má kterému králíkovi přidat, kterému ubrat, apod. Ale i tak věřím, že Vám tento článeček pomůže a odchováte podle něj pořádnou porci mladých králíků!