ZO ČSCH
 Měřín

22.06.2024

Dobrý den všem, rád bych i zde odložil upoutávku na naši výstavu. Věřím, že i zde jsou chovatelé z okolí.

Srdečně všichni pořadatelé zvou na tradiční Výstavu drobného zvířectva v Měříně 22.6-23.6 2024 pro více informací -obrázek.

Email:
Standaholandaci@seznam.cz
Telefonní číslo:
731 235 747 

MAPA: