Mor králíků

26.11.2019

Jedná se o virové onemocnění, které způsobuje calicivirus. Je charakteristické velmi rychlým průběhem a vysokou úmrtností. Onemocnění je možné předcházet vakcinací. Původcem je RNA virus Calicivirus ze skupiny Caliciviridae. Tento vir je citlivý na podmínky vnějšího prostředí a běžnými desinfekčními prostředky je snadno likvidovatelný.

Inkubační doba je velmi krátká maximálně 48 hodin. K přenosu dochází přímých kontaktem králíků, jejich sekrety a exkrety. Nebo nepřímo pomocí pracovních pomůcek, krmení a především bodavým hmyzem. Onemocnění je sezónní největší výskyt je od dubna do října. Virus v těle vyvolává obraz hemoragické diatézy, zjednodušeně krváceniny na sliznicích, serózách, poškození jater, plic a dalších vnitřních orgánů. Mezi příznaky patří křeče, dušnost, krvácení z nosu a dalších tělních otvorů, následuje úhyn. Často dochází k úhynu bez projevení klinických příznaků. Průběh nemoci může být tak rychlý, že se klinické příznaky nemusí stačit rozvinout. 

Bývá postižen celý chov, onemocnění je velmi rychlé řádově v hodinách. Nemoc nelze léčit a pokud by jedinec onemocnění přežil stal by se zdrojem nákazy pro ostatní. Mláďata do 6 týdnů mají vrozenou imunitu od matky, neměli by do tohoto věku onemocnět. Přesto pokud je nákazová situace špatná doporučuje se začít s vakcinací králíčat již v 6 týdnech a následně revakcinace za 4 týdny, aby se imunita stačila včas řádně vytvořit. Pokud je nákazová situace dobrá stačí začít s vakcinací v 10 týdnech. Imunita nastoupí přibližně za 2 - 3 týdny. Pravidelná revakcinace je doporučována po 4 - 6 měsících spolu s myxomatózou jejíž účinnost je kratší.. Ideální je vakcinace brzy z jara a poté ještě jednou v létě aby protilátky vydrželi až do podzimu, kdy bývá druhá vlna onemocnění.

Důležitá je prevence - kvalitní krmení, dobrá zoohygiena chovu (desinfekce, pravidelné odstraňování znečištěné podestýlky), ochrana před hmyzem (síťe, uzavřené prostory k chovu) a především vakcinace. U velkochovatelů se nejčastěji používá kombinovaná vakcína proti moru a myxomatóze. Obvykle se domluví více chovatelů a veterinář přímo v místě bydliště zvířata navakcinuje. U zakrslých králíčků je situace trošku jiná - mláďata se rodí v průběhu celého roku a tudíž každé potřebuje očkovat v jinou dobu. Nejlepší je králíčka nechat doma alespoň 14 dní aklimatizovat a poté se dostavit ke svému veterináři na vstupní prohlídku. Ten králíčka prohlídne, vystaví mu očkovací průkaz a podle situace se domluví na konkrétním postupu. Během cestování je třeba myslet na tepelný komfort králíčka. V zimních měsících přepravku zabalit do deky, v létě zase naopak myslet na to, že králíci špatně tolerují vysoké teploty a návštěvu naplánovat ve večerních hodinách. Králíček by měl být před vakcinací zdraví a v dobré kondici aby se imunita dobře vytvořila. Vzhledem k závažnosti onemocnění bych vakcinaci rozhodně doporučila každému chovateli. U králíčků v zájmových chovech, by mělo být očkování samozřejmostí. Pravidelná prohlídka králíčka jednou za půl roku je nejlepší prevence všech onemocnění.