Pasteurelóza králíků

26.11.2019

Jedná se o velmi nakažlivé bakteriální onemocnění, které se přenáší přímým i nepřímým kontaktem. Původcem je G- mikroorganismus Pasteurella multocida. Tento mikroorganismus je velice často uváděn jako původce celé řady multifaktoriálních onemocnění s různou razancí a postižením různých orgánových systémů. U jedinců, kteří onemocnění prodělali se vytváří velmi slabá imunitní odpověď, která nezabrání opakovaným infekcím tímto původcem. Z nákazového hlediska je nutné zmínit skutečnost, že 30-90 % jedinců může být nositeli infekce.

Klinické příznaky

Díky systémovým poškozením je klinika tohoto onemocnění velmi pestrá a výrazně se liší dle postiženého orgánu. Pro snažší popis onemocnění se zmíníme o nejčastějších orgánových onemocněních: 
1) Rýma králíků: akutní až chronické onemocnění sliznice dýchacích cest, serózní až hnisavý výtok z nosu a očí (infekční conjunctivitis pasteurelového typu) spolu s kontaminací předních končetin díky svědění a otírání obličejové části, doprovodným příznakem je kašel a sípání, velmi často dochází ke komplikaci ve formě zápalu plic (pneumonie). Na onemocnění se velice často spolu s Pasteurelou podílejí i jiné m.o. jako Pseudomonas, Staphylococcus a Streptococcus.
2) Pneumonie: často se jedná o následnou komplikaci infekce horních cest dýchacích, tento stav vede obvykle k úhynu do 1 týdne po objevení se prvních příznaků - neochota přijímat potravu, těžké dýchání, horečka 40°C, hlenohnisavý výtok z nosu, etc. jako komplikující spolumikroorganismy lze diagnostikovat Klebsiella, Bordetella, Staphylococcus
3) Zánět středního a vnitřního ucha: tvz "Wry neck" zde infekce proniká skrze Eustachovu trubici do středního nebo vnitřního ucha a vyvolává typické příznaky pro toto dráždění - třepání hlavou, stáčení hlavy do stran díky nahromadění hnisu a zánětlivého výpotku v těchto místech.
4) Abscesy: mohou vznikat na různých částech těla u všech věkových kategorií, velice často se jedná o smíšené infekce při níchž je kultivace pozitivní i na Pasteurellu. Startem těchto ložisek bývají velice často drobná poranění vzniklá mezi jedinci. Po prolomení obranné bariéry dochází ke komplikaci ve formě celkové sepse. I včasné ošetření abscesů s dobrou terapií není zárukou nemožnosti opakovaného onemocnění.
5) Infekce genitálií: jedná se o akutní až chronické onemocnění pohlavního traktu především dospělých samic, po prodělání onemocnění dochází k trvalé sterilitě a neplodnosti, vedle výtoku z rodidel a různého stavu poškození zdravotního stavu je procento úhynu dosti vysoké, u samců se tento typ infekce projevuje zvětšením varlat a výtokem z močové trubice, zánět prostaty a semenných váčků je znakem kompletizace poškození celého močo-pohlavního aprátu. I zde se jedná velice často o smíšené bakteriální infekce.Patologický nález

Pro pestrost a různé poškození se patologicko anatomický nález velmi liší a je dán poškozením jednotlivých orgánových struktur.

Terapie

Aktuální a doporučované kromě preventivní péče (hlavně velkochovy zásady zoohygienického odchovu, DDD, ect.) lze v malochovu zahájit včasnou atb terapii (enrofloxacin, potencované sulfonamidy, dep. PNC), kontrolovanou bakteriologickým vyšetřením a ověřováním momentální atb citlivosti původce či původců. Doplňující medikace dle orgánového poškození, včetně chirurgické ošetření abscesů je součástí léčby tohoto onemocnění. PrevenceV soušasné době je na trhu vakcina proti Pasteurellose PASORIN OL inj v doporučovaném vakcinačním schématu: 4-7-10 týden stáří jedince s pravidelnou revakcinací po 6 měsících . Důsledná hygiena odchovu a akceptace zoohygienických podmínek je samozřejmostí.

autor MVDr. František Zahrádka