Pěstování a sušení vojtěšky a jetele

04.10.2019

Na pěstování vojtěšky a jetele není nic těžkého. Kromě vyšších nároků na živiny a půdu, než jaké má obyčejná tráva, se o tyto jeteloviny nemusíte stejně jako o trávu starat. Navíc - má Vám na zahradě růst tráva, nebo vojtěška, která je o třídu výš? Přemýšlejte...

Kde můžeme pěstovat vojtěšku a jetel?

Jetel s vojtěškou vyžadují na humus bohatou půdu, lehčího a propustného typu, spíše s neutrální reakcí. Dostatek vody, zejména po seči a okolo květu, je samozřejmostí. Vojtěška má ráda teplo a nižší oblasti, jeteli nevadí podhorské oblasti s nižšími teplotami. Vyséváme je buď samostatně nebo do tzv. krycí plodiny, která zabezpečuje lepší počáteční růst a menší zaplevelení. Sejeme časně z jara, kdy teplota půdy stoupne nad 3°C a půda je stále dost vlhká na to, aby semena bez problému vyklíčila. Klíčení trvá v ideálních podmínkách přibližně 5-6 dní. Jeteloviny se vysévají nejčastěji ve vzdálenosti řádků okolo 9-12 cm do hloubky kolem 2 cm, v případě suchých půd i hlouběji.

Sklizeň provádíme před květem nebo těsně při jeho začátku. V případě, že jsme zvolili postup setí do krycí plodiny, je nutné včas sklidit tuto plodinu, aby jeteloviny měly prostor pro svůj růst. Do roka je možné zvládnout až čtyři sklizně, bez dostatku vláhy spíše jen tři. Na podzim doporučuji pohnojení porostu uleželým hnojem rozdroleným na drť. Pohození po posečeném porostu a následné vydatné zavlažení (není nutná) je výborným zdrojem živin. Během sezóny je možné vždy po seči aplikovat jednorázově NPK v dávce 1,5 Kg na 1 ar (100 m2).


Správné usušení je umění!

Kdo dokáže posekat louku a správně usušit seno, nebude mít problém ani se sušením vojtěšky a jetele. Tyto plodiny, při kvalitní seči a sušení, poskytují to nejkvalitnější seno. Vhodná doba na seč těchto jetelovin je na začátku květu, kdy je píce nejkvalitnější, obsahuje nejvíce živin. V této době píci posečeme a sušíme klasickým způsobem (otáčíme, na noc děláme kopky či řady). Ke konci sušení (po dvou slunečných dnech beze srážek), kdy je již na první pohled v píci minimální množství vody (ale seno ještě nešustí), přestaneme seno otáčet a necháme od rána do večera bez otáčení. Ihned poté seno začneme ukládat do na sušáky v uzavřených prostorách (má-li být hezké počasí, může zůstat na sušácích venku). Pod pojmem sušák si v drobnochovech, kde vše provádíme svépomocí, představte patrové rošty, přibližně 40-60 cm pod sebou, na které se usušené jeteloviny vrství tak, aby mezi patry byla vždy alespoň 10 cm mezera (doporučuje se dělat 30 cm velké vrstvy sena). Rošty mohou být v jakékoliv výšce, avšak seno na nich musí být volně složené. Na takovýchto sušácích seno ponecháme další týden až dva. Máme-li možnost, můžeme nechat seno takto uskladněno celou zimu (samozřejmě uvnitř). Také doporučuji posolení, jelikož sůl vytáhne z usušené píce vlhkost a seno se lépe konzervuje.

Stejně jako ostatní seno musíme nechat i vojtěšku s jetelem alespoň 6 týdnů odpočinout, aby vyfermentovalo. Vzhledem k jeho kvalitě ho předkládáme zejména březím a kojícím samicím a mláďatům v odchovu.