Prodejní výstava králíků

19.03.2023

Jaké plemeno králíků je nejvhodnější pro začátečníky? Co nesmí chybět v dobré králíkárně? Jaké zkušenosti mají chovatelé s předcházením nemocí králíků? Kolik samic na jednoho samce? Na tyto a mnoho dalších otázek, se můžete na výstavě zeptat zkušených chovatelů, kteří vám poradí jak na to.

Prodejní výstava králíků je událost, která se koná většinou v rámci chovatelských klubů nebo například jako součást akcí pořádaných českým svazem chovatelů. Vyjma králíků, tak můžou na těchto výstavách malí i velcí návštěvníci obdivovat i různá jiná drobná hospodářská zvířata. 

Výstavy mohou být místní, oblastní, speciální, celostátní a mezinárodní. Výstava je především o králících a slouží k prezentaci chovatelů králíků a jejich chovu. Chovatelé se na výstavách vzájemně setkávají, předávají si své zkušenosti a poznatky v chovu, nakupují, prodávají a vyměňují chovné jedince.

Před otevřením výstavy pro návštěvníky většinou probíhá posuzování. Posuzovatelé zvířata prohlédnou a zhodnotí. Po posouzení vyberou jedince, kterým udělí poháry nebo ceny. Ceny mohou být věcné nebo finanční. Cena je vyjádřením kvality konkrétního králíka a oceněním pro chovatele za jeho úspěchy v chovu.

Program na výstavě králíků se může lišit podle organizace, která ji pořádá, ale obvykle zahrnuje následující aktivity:

  • Prezentace králíků: Králíci jsou vystavování jako jednotlivci nebo v kolekcích. Kolekce mohou být sourozenecké, malé rodiny, velké rodiny anebo chovné skupiny. Zvířata mohou být vystavována v kategorii mláďat a v kategorii dospělých. Zařazení do kategorií je dané kritérii podle věku a plemene. Vystavovatelé předvedou své králíky a zájemci mezi nimi prochází a prohlíží si je
  • Návštěvníci většinou mají již při konání výstavy k dispozici katalog, který jim přináší aktuální výsledky o tom, který chovatel a odkud byl úspěšný, která zvířata byla oceněna a zvítězila v různých kategoriích
  • Soutěže a ukázky: Během výstavy se mohou konat různé soutěže a ukázky, například soutěže v krmení, agility nebo soutěž o nejkrásnějšího kožešinového králíka
  • Poradenství: Chovatelé na výstavě jsou obvykle ochotni poskytnout návštěvníkům informace a poradenství ohledně chovu králíků, výživy, ošetřování a dalších témat
  • Na výstavě si většinou koupíte rovnou krmivo, vitamíny a další vybavení a potřeby pro chov králíků
  • Mezi oblíbené aktivity patří třeba workshopy zaměřené na témata související s chovem zvířat a jejich ošetřováním. Besedy o králících a poradenské stánky
  • Oblíbenými se stávají koutky pro děti, kde se dětem věnují mladí chovatelé, kteří si pro ně připraví různé aktivity. Děti zde mají možnost si zvířata pohladit a pomazlit se s nimi

Termíny prodejních výstav králíků se mohou lišit podle regionu a organizace, která ji pořádá. Můžete si vyhledat termíny v této rubrice: