Říje králíků - období pro připouštění!

17.12.2019

Celou kapitolu o rozmnožování považuji za velice důležitou a zásadní. Znalosti, které načerpáte právě v těchto kapitolách, jsou potřeba pro získávání velkých vrhů, dobrou ochotu ke skoku a pravidelné zabřezávání, správný vývin mláďat v těle samice i pro zdárné kocení. Proto, prosím, věnujte právě těmto kapitolám náležitou pozornost. Jako první si povíme něco o říji...

Co je říje a jak ji rozpoznám?

Říje je obdobím pohlavního cyklu samice, které se střídá v určitých intervalech (nejčastěji v rozmezí 7-12 dnů), a ve kterém samice s největší pravděpodobností po páření se samcem zabřezne. V takovémto případě bývají vrhy poměrně velké, jelikož samice při klasické říji uvolní dostatek vajíček. Ovšem králice navíc, oproti jiným savcům, disponuje i tzv. provokovanou říjí, což znamená, že může zabřeznout i mimo klasickou říji. Samice (spíše její pohlavní ústrojí) je při páření "vyprovokována" a automaticky uvolní z vaječníku několik vajíček stejně, jako při klasické říji, ale v tomto případě jich je daleko méně. Proto se nevyplácí samice připouštět mimo říji, jelikož vrhy bývají o poznání menší.

Říji můžeme rozpoznat dle několika jevů. Nejnápadnějším a současně nejprokazatelnějším projevem říje je zvětšení, zarudnutí a nadměrné prokrvení pohlavního orgánu samice (na obrázku). Rozhodneme-li se králici připustit, měli bychom si vždy v prvé řadě všímat tohoto jevu. Je-li pohlavní orgán nadměrně prokrven, samice po páření s největší pravděpodobností zabřezne. Dalším specifickým příznakem říje je neklid, agresivita, tření čelisti o nějakou hranu v kotci. Králice je živější, více žere a hrabe v podestýlce... spíše přímo ryje. Tento jev (hlavně přehrabávání podestýlky) lze pozorovat jen u některých samic, avšak dostavuje se pravidelně, tudíž jakmile tento úkaz jednou zpozorujeme, máme do budoucna vyhráno. Může se také stát, že si samice v říji začne stavět hnízdo. Tak také vypadá příznak říje - nejčastěji u nejkvalitnějších matek.

Jakmile některé výše uvedené jevy zpozorujete, neváhejte ani chvíli a začněte s připouštěním u vybraného samce. Říje většinou u samic trvá 2-4 dny (nejčastěji 3). Nejlepší je samici připustit na samotném vrcholu říje - to je pochva extrémně prokrvená a vajíček je vůbec nejvíce. Sami časem poznáte, kdy jsou Vaše samice ochotny ke skoku. Nyní se Vám ono rozpoznání může zdát složité a náročně, ale není tomu tak. Vše chce čas a trpělivost.

Nutno také dodat, že říje je sezónní záležitostí. Nejčastěji se u samic vyskytuje od konce zimy do konce léta. Mimo toto období se prodlužuje doba mezi jednotlivými cykly, říje není tak nápadná a někdy se ani nedostaví. Je to zapříčiněno zimou a zkracujícím se světelným dnem. Nejčastěji se říje nedostavuje v podzimních a zimních měsících (říjen-prosinec), kdy je připuštění a následné zabřeznutí samice velice obtížné.

Nemůžete se říje dočkat? Pomožte ji!

Ale jak je známo, člověk je velice vynalézavý tvor. V dnešní době již umíme (i bez nějakých drahých preparátů) vyvolat říji uměle. "Fíglů", jak na to, je nespočet. Prvním nástrojem, jak říji vyvolat či zesílit, je správné krmení, v našem případě předkládání krmiv s obsahem vitaminu E. Ten se nachází v kořenu i nati celeru a petržele (méně již v mrkvi), v klíčkách obilí a ovsu. Dalším tipem je prohození samce se samicí v jejich kotcích, popř. pouze přenesení podestýlky a bobků od samce ke samici. Další velmi zajímavou, avšak nákladnou variantou je zavedení umělého osvětlení do naší vnitřní králíkárny. Zvířatům se tak prodlouží světelný den a říje se dostavuje pravidelně. Vyzkoušet můžete i vitamínový přípravek Rabitin, který je podávám právě samicím, které nechtějí zabřeznout, nebo mývají málo mláďat. Více informací u prodejce.

Stane-li se, že samice ani po tomto podstrojování nechce zabřeznout, můžete vyzkoušet nějaký přípravek, který se aplikuje jehlou - ty jsou 100%. Avšak existují i samice, které nezabřeznou nikdy, nebo jen výjimečně. Taková zvířata do chovu nepatří a je lepší je vyřadit. Po většinou jde o dědičně založenou vadu.

O říji prozatím vše. Bohatě Vám stačí, když si budete pamatovat, že mimo říji nemá valný význam samici připouštět. Z budoucího počtu mláďat byste byli zklamáni...