Úvod do plemenitby králíků

25.11.2019

Plemenitba, čili rozmnožování určitých jedinců pro zkvalitnění dané vlastnosti či plemenného znaku, je základním klíčem k tomu, abychom se stali úspěšnými chovateli. Bez znalosti plemenitby sice můžeme králíky rozmnožovat, avšak bez plánu a systému nedosáhneme očekávaných výsledků. Stali bychom se pouze "množiteli", kterým o vůbec nic nejde...

Každý alespoň trochu znalý chovatel ví, že je nutné vést plemenitbu velice svědomitě, seznámit se všemi jejími postupy a vytvořit si určitý plán, dle kterého se řídíme. Také jistě ví, že se setkáváme se dvěma typy plemenitby a to s ...

  • čistokrevnou plemenitbou, kdy k sobě připouštíme chovné kusy stejného plemene (a většinou i barevného rázu).
  • křížením, při kterém dochází k páření různých plemen.

Ve zjednodušeném pojetí můžeme říci, že čistokrevnou plemenitbu využívají vystavující chovatelé a naopak postupy křížení lidé, kterým jde o co nejvyšší užitek, hlavně o masnou produkci. Avšak takovéto rozdělení je z jednoduchého důvodu poněkud zavádějící. Vystavující chovatel totiž užívá nejen čistokrevnou plemenitbu, ale v některých případech i křížení. Stejné je to i v užitkovém chovu, kde se často využívají kromě křížení i typy čistokrevné plemenitby.

My si všechny tyto metody popíšeme ve dvou článcích. V prvním budeme využívat postupy plemenitby pro dosažení co nejlepších znaků a vlastností u čistokrevných zvířat, které máme v úmyslu vystavit. V dalším pak principy křížení i využití některých prvků čistokrevné plemenitby za účelem zlepšení užitkových vlastností králíků pro masnou produkci.

Tímto kratičkým článkem jsem chtěl nastínit jen to, co plemenitba znamená ;-)