ZO ČSCH Velvary

24.02.2024

Výstava králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva

Český svaz chovatelů, základní organizace Velvary, pořádá ve svém chovatelském areálu


VÝSTAVU králíků, holubů a drůbeže i exotického ptactva

SOBOTA 24. února. 2024 8.00 - 16.00 hod.

NEDĚLE 25. února. 2024 8.00 - 12.00 hod.

Uzávěrka přihlášek je do 17. února 2024.
Příjem zvířat osobně ve čtvrtek 22.února 2024 od 15. do 18 hod., zvířata musí být zvážená.

Přihlášku vyplňte čitelně a celým názvem plemene a barevného rázu.


Výstavní podmínky:

 • Výstavu lze obeslat pouze zdravými a čistokrevnými zvířaty, která jsou tetovaná nebo kroužkovaná.
 • U prodejných zvířat udejte cenu, k prodejní ceně bude připočteno 10% ve prospěch pořadatele výstavy. (bez rodokmenu nebude zvíře prodáno.)
 • Veterinární podmínky:
 • Králíci - chovatel předloží doklad o platné vakcinaci celého chovu proti myxomatóze a moru králíků, a to 3 týdny až 6měsíců před konáním výstavy.
 • Holubi - musí být v imunitě proti paramyxoviroze holubů (Newcastelské chorobě, pseudomoru drůbeže) podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem vakcíny.
 • hrabavá drůbež - starší 18-ti týdnů musí být v imunitě proti pseudomoru drůbeže (Newcastelské chorobě) podle vakcinačního schématu stanoveného výrobcem vakcíny. (Pokud to nákazová situace ptačí chřipky dovolí)
 • ostatní drůbež - vyžaduje se potvrzení o klinickém vyšetření (Pokud to nákazová situace ptačí chřipky dovolí)
 • okrasné ptactvo - musí pocházet z chovů, ve kterých se v posledních 45dnech nevyskytla psitakóza.

· Chovatelé předloží čestné prohlášení o stavu svých zvířat v den příjmu zvířat. Za zdravotní stav zvířat zodpovídá chovatel.

 • ODBĚR ZVÍŘAT PO UKONČENÍ VÝSTAVY POUZE OSOBNĚ!
 • Výstavní výbor zajistí řádné ustájení a krmení.
 • Veterinární dozor zajišťuje Inspektorát Kladno.

Za vystavovaná zvířata se klecné neplatí. Každý vystavovatel odebere katalog + manipulační poplatek 70,- Kč, opravňuje to k volnému vstupu na výstavu.

TELEFONÍ ČÍSLO:

728 603 719

MAPA: