Vliv samce na potomstvo - jak na velké vrhy?

07.10.2019

Nemalá část lidí, já nebyl ve svých začátcích výjimkou, si stěžuje a mnohé to dokonce od chovu odradí, že samice často, někdy dokonce opakovaně, vrhnou malé množství mláďat a hnízda jsou tudíž velice slabá, třeba jen o 2-4 králíčatech. Dost chovatelů-začátečníků v tomto problému hledá doslova vědu a přeceňují ho! Samozřejmě se stává, že je chyba v samici, která nesplňuje chovatelovu představu, pochází ze špatného chovu a má horší rozmnožovací schopnosti geneticky zakódované. Takovéto samice, které mývají 2x za sebou slabé vrhy (nebo nejsou schopny mláďata odchovat), vyřazujeme z chovu.

Neschopný může být i samec - neplodnost, neduživost spermií, neochota ke skoku, velice malé množství ejakulátu hraničící s již zmíněnou neplodností, atd. Ovšem to jsou případy ještě mnohonásobně méně častější, než ve výšše uvedených nedostatcích u samic.


Kde je chyba malých vrhů?

Pes je ovšem zakopán zcela jinde. Samice bez problémů zabřezne jen v době říje, což je období v rozmnožovacím cyklu, kdy králice z vaječníků začne vyplavovat vajíčka, připravená k oplodnění. V tomto okamžiku by jsme měli nechat samici připustit, jelikož samci nebude bránit a dojde k úspěšnému oplodnění.

Jenže... většina začínajících králíkářů tuhle zásadu nezná! Samici zkrátka dají do samcova kotce bez ohledu na to, jestli v říji je, nebo ne! Nevědí totiž, že ramlice může zabřeznout i když v říji není (narozdíl o jiných zvířat). Disponuje totiž i tzv. provokovanou říjí, kdy se vajíčka uvolní až po spáření, ale není jich zdaleka tolik, jako při klasické říji.

Tím pádem je jasné, že samice může zabřeznout kdykoliv, ale velkého a vyrovnaného vrhu se nám dostane jen pokud je králice v době páření v říji (nejlépe na jejím vrcholu), jinak jsou vrhy velmi malé. A právě tuto chybu, kdy se chovná zvířata nechávají připouštět mimo říji, vidím jako hlavní důvod, proč si většina začátečníků neví rady s malými vrhy!

Přivádět samici k samci jen když jsou u ní patrné známky říje! Tak zní hlavní ovlivnitelná zásada, jak zvýšit počet narozených králíčat. Více o říji, jejích příznacích, umělém vyvolání a dalších zajímavostech se dočtete v tomto článku.

Jaký je vliv samce na potomstvo?

Chovatelé, kteří nemají o výšše uvedených informacích ponětí, si také mohou myslet (a často myslí), že je chyba, jak jsem psal v úvodu, u samce. Jednoduše připustí více samic jedním samcem a všechny samice mají nízký počet mláďat. Bystrý čtenář se jistě dovtípí a najde chybu! Nejde o špatné samice (to se stává jen výjimečně), ani o neplodné samce (to je ještě méně častější jev), ale o špatný termín připouštění. Chovatelé, zvláště ti neznalí a začínající, připustí samice mimo říji a poté vše svádí právě na samce. Chci jen napsat a upozornit na to, že samec nemá na velikost vrhu vůbec žádný vliv! Zamyslete se - samice vyplaví jen pár vajíček (obvykle 6-12), které musí být oplodněny. Obsah spermií v ejakulátu po jednom skoku je nepředstavitelný - mnohonásobně vyšší, než počet vajíček. Nejsilnější spermie vajíčka oplodní, zbytek pomře. Chci jen říct, že vše záleží na počtu vajíček, nikoliv na počtu provedených skoků a tím pádem zvýšeným množstvím spermií! Stane se, že je samec neplodný, ale nevěřte tomu, že se objeví právě ve Vašem chovu.

Otcův vliv na potomstvo je úplně někde jinde. Samec určuje pohlaví mláďat a také jejich růstové schopnosti, ale na početnosti vrhu nemá vůbec žádnou zásluhu!