Výběr chovného kmene

17.12.2019

V tomto článku bych rád stručně nastínil výběr prvních králíků, které nakupujeme na výstavě, nebo přímo u chovatele. O výběru králíků z vlastního odchovu, resp. o řízení selekce, bude napsán článek později. Abychom mohli začít s chovem, musíme se tedy poohlédnout a vybrat si správné chovné kusy - jak samice, tak i samce.

Výstavní, užitkový či kombinovaný chov králíků?

Rozhodneme-li se pro chov králíků na výstavní účely, pořídíme celý chovný kmen stejného plemene a barevného rázu, resp. jednoho samce a min. dvě samice (značíme 1,2). Samozřejmě takovýchto kmenů můžeme mít několik, např. 2,4; nebo více samic v kmenu (2,6). Pokud nemáme výstavní ambice a spokojíme se pouze s chovem na maso, je výběr jednodušší - stačí nám samec a k němu několik samic. Na jednoho samce se v takovém případě počítá obvykle 6-8 samic, někdy i více.

Onen výběr chovných kusů je na celém chovu tou nejzajímavější činností, leč velmi obtížnou. V našich začátcích nám poradí kolegové, od kterých králíky kupujeme, proto stačí do začátku znát jen několik zásad, kterých se držet a na které se dotázat. Při jejich nedodržení se může stát, že budete s chovem z mnoha důvodů nespokojeni, v nejhorším případě s ním i přestanete. Výběr zkrátka považuji za jednu z priorit založení kvalitního chovu. Proto mu věnujte náležitou pozornost a držte se alespoň těchto zásad.

Nejdůležitější zásady výběru chovných králíků:

  • Samec by neměl být příbuzný se samicemi. Nejlepší variantou je kupovat samce u jiného chovatele, než od kterého máme samice. Došlo by totiž k příbuzenské plemenitbě, kterou by v chovu neměl zkošuet nikdo bez zkušeností a informací. pro začátečníka by byla smrtelná (co se chovu týče).
  • Je dobré, když samice pocházejí z vrhů, ve kterých se narodilo minimálně 6-8 mladých. Je zde šance, že takováto samice bude mít také početné vrhy.
  • Vybíráme si jen zvířata 100% zdravá, temperamentní, čilá. Osobně doporučuji vybírat temperamentnější, až agresivní jedince.
  • Chceme-li králíky vystavovat, měla by zvířata odpovídat standardu daného plemene. Nevybíráme samce a samice se společnými vadami a nedostatky - ty by se na potomstvu ještě více prohloubily.
  • U samce si všímáme zejména jeho typického vzhledu (hranatá, mohutná hlava, zavalitější a mohutnější trup než u samic). Prohlédneme vnější pohlavní orgány - dáváme pozor na rozštěp pyje, chybějící či zdeformované varle.
  • Počet mléčných bradavek - to je nejdůležitější hledisko u samic. Do chovu patří jen samice, které mají 4-5 párů struků, tzn. 8-10 mléčných bradavek.

To je hodně, ale opravdu hodně stručný výběr zásad, kterých byste se měli při výběru prvních králíků řídit. Nezapomeňte se také zeptat chovatele na zdravotní stav jeho chovu, kdy očkuje, jaké ho potkali nákazy, atd. Samozřejmě musíte počítat i s tím, že ne vždy bude zcela upřímný.

Bližší informace o tom, jak vybírat jedince do chovu na výstavy, do užitkového chovu a jak vybírat zvířata z odchovů budou uveřejněny v dalších článcích v kategorii Plemenitba a křížení.