ZO ČSCH Pelhřimov

11.09.2021

Český svaz chovatelů, z.s., OO - ZO Pelhřimov oznamuje svým členům a ostatním zájemcům o chovatelství, že se ve dnech 11. až 12. září 2021 koná tradiční OKRESNÍ VÝSTAVA králíků, drůbeže a holubů.

Pro veřejnost bude otevřena:

sobotu od 8:00 do 17:00 hodin

neděle od 8:00 do 15:30 hodin

Výstavní podmínky pro Okresní výstavu:

Výstava může být obeslána všemi druhy čistokrevných zvířat. Přihlášky zasílejte na níže uvedenou adresu nejpozději do 29. 8. 2021.

U prodejných zvířat musí být stanovena pevná cena, 10% z prodeje se sráží ve prospěch výstavy.

Zvířata musí být na výstavišti ve čtvrtek 9. 9. 2021 od 16:00 do 21:00 hod, případně v pátek 10. 9. 2021 od 6:00 do 8:00 hod.

Výstavní výbor ručí za správné ošetření zvířat v areálu výstaviště. Z nemoci podezřelá zvířata budou vrácena.

Výstava končí 12. 9. 2021 v 15:30 hod. Výstava je pořádána za podpory Kraje Vysočina a Městem Pelhřimov.

Posuzovatelé pro Okresní výstavu - rok 2021:

Králíci:

Jahoda Jiří

Martinec Miloslav, MVDr., PhD.

Šimek Vlastimil MVDr., Ph.D.

Druh výstavy: Oblastní (okresní)

E-mail: chovatele-pe@email.cz

Telefonní číslo: 607 705 876

Adresa výstavy