Plodnost králíků

03.07.2022

Plodností se rozumí schopnost produkce životaschopného potomstva. U králic je dána schopností pravidelně zabřezávat a rodit mláďata. 

U samců se jedná o produkci kvalitního spermatu, který je schopný oplození a schopnost pářit se. Ejakulát dospělého samce by měl mít objem 1-2 ml při koncentraci 700 tisíc spermií v 1 mm3 . Plodnost u samců i samic je přibližně z 20 % ovlivněna geneticky a z 80 % vnějšími faktory prostředí, které jsou ovlivnitelné chovatelem.

Chovatel může plodnost pozitivně ovlivnit výživou, která má mít dostatek živin, vitamínů a minerálních látek. Důležité je množství i vzájemný poměr jednotlivých živin v krmivu. Hlavním faktorem, který ovlivňuje neurohumorální řízení pohlavních funkcí a pohlavní aktivity je pravidelné krmení biologicky hodnotnými a nezávadnými krmivy. 

Pro plodnost je důležitý i přísun vápníku a fosforu v optimálním poměru 2:1. Mezi negativní faktory ovlivňující plodnost řadíme příliš velké krmné dávky, ale i nedostatečné krmné dávky, nedostatek vitamínu A, u samic také vitamínu E, kobaltu, manganu a zinku. (

Také dlouhodobé působení vysokých teplot má negativní vliv na kvalitu ejakulátu a zvyšuje se šance embryonální mortality. Dalšími faktory ovlivňující plodnost jsou metody plemenitby, ošetřování, ustájení, stáří, pořadí vrhu a roční období.