Chov a výživa výstavních králíků

26.06.2022

Chov výstavních králíků zahrnuje poskytnutí specifických životních podmínek a správné výživy, abychom dosáhli odchovu exteriérově dokonalých jedinců. 

Již při odchovu králíčat musíme dbát na pevnou konstituci s optimálním rozvojem kostry a orgánů, přiměřenou intenzitu růstu, optimální osvalení, kvalitu exteriéru (srsti), a na udržení výstavní kondice. 

Na rozdíl od výkrmu není u výstavních králíků brán zřetel na rychlost růstu. Výstavní králíci mohou být ustájeni na podestýlce nebo na roštech. V obou případech by však měla být zajištěna dostatečná hygiena a čistota kotce. 

Od 2-3 měsíců věku jsou králíci ustájeni individuálně, aby bylo možné korigovat jejich růst a vývin.  Výstavní králíci vyžadují vyšší zastoupení vlákniny v krmné dávce, kolem 18-20 %. Pro optimální vývoj kostry musí krmné směsi obsahovat dostatek minerálních látek i vitamínů

Speciální význam má pro výstavní králíky biotin. Přesto, že je syntetizován střevní mikroflórou, jeho přídavek do krmiva pozitivně ovlivňuje línání a kvalitu srsti. Na barvu, strukturu i lesk srsti mají pozitivní vliv mastné kyseliny obsažené ve lnu a slunečnici. Jejich nadbytek však může způsobit ztrátu pružnosti srsti.

Základem krmných dávek výstavních králíků je vždy seno. Dále pak zrniny (oves, ječmen, sója, bob a olejnatá semena), které se zkrmují především v období růstu a v období přípravy na výstavu. Dávkování objemných i jadrných krmiv pro výstavní králíky by mělo být vždy individuální. 

Zpravidla se krmí 2x denně. Dva až čtyři týdny před výstavou je možné zařadit jadrná krmiva pro dosažení výstavní kondice. Většina králíků během výstavy ztratí na hmotnosti a tudíž je potřeba krmnou dávku upravit, abychom dosáhli rychlého zlepšení kondice.

Zdroj: Výživa a krmení králíků (MVDr. Miloslav Martinec)