Nitranský králík

23.07.2023

Nitranský králík je střední plemeno s hmotností v dospělosti mezi 4,25 a 5,25 kilogramu. Tento králík byl vyšlechtěn ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Nitře. 

Vznik plemene

Významný podíl na jeho vzniku měl doc. Ing. Jaroslav Zelník, CSc. a cílem šlechtění bylo získat bílého masového králíka pro vznikající velkochovy, drobnochovatele, zpracovatelský průmysl aj. K vyšlechtění nitranského králíka bylo použito tří plemen - králíka ruského, francouzského stříbřitého a kalifornského (plemeno bylo uznáno v listopadu 1977 na Národní výstavě v Nitře).

Vzhled

Tělo je zavalité, široké v celém profilu, podobně i stavba hlavy, která je robustní s nevýrazným krkem. Srst má nitranský králík hustou a pružnou s lesklým pesíkem a délkou asi tři centimetry. Kresba hlavy se u tohoto plemene skládá z masky a zbarvení uší. Maska pokrývá nosní část, má pravidelný oválný tvar a zasahuje do úrovní očí. Kresba uší je při základu výrazně ohraničená. Končetiny jsou zbarveny k loketnímu kloubu. Zbarvení kresby je modré se světlejším odstínem, zbarvení na končetinách a povrchu pírka je poněkud méně výrazné. U základu uší a na krajích masky je žlutohnědé ostré ohraničení.

Kategorie

Chov králíka

Chov nitranských králíků není natolik náročný, za předpokladu, že smíříte s importem chovných zvířat. U nás není dostatek kvalitních jedinců na chov, nevyhnete se tak spolupráci se zahraničními chovateli. Nitranský králík nemá žádné speciální požadavky na krmivo, ani velikost prostoru. Jedná se o plodné a dobře rozmnožující se králíky. Ve vrhu se rodí 7–9 mláďat a samice jsou vzornými matkami. Nevhodné jedince lze využít na maso.

Současný stav v chovu nitranských

Chovatelé nitranských králíků spolupracují v rámci chovatelského klubu KANINO, který sdružuje na Slovensku kromě chovatelů nitranských králíků i chovatelů novozélandských bílých, kalifornských, burgundských, kuních velkých a siamských velkých králíků. V České republice jsou chovatelé nitranských králíků zase organizováni v Klubu chovatelů králíků masných plemen.